Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

icantbreathe
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Jakub Żulczyk

April 18 2017

icantbreathe
4282 ea1d 500
Reposted fromrol rol viatrueloveortruepain trueloveortruepain
icantbreathe
Tęskniłem za nią po prostu. Bez niej nic nie smakowało tak samo dobrze jak z nią.
— Jay Crownover
icantbreathe
7579 69ea 500
Reposted fromundertow undertow viamruczenie mruczenie
icantbreathe
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński

April 15 2017

icantbreathe
Strach przed porażką niszczy marzenia
Nie pozwól by zastąpiły je uzależnienia
To ludzka rzecz upaść, to ludzka rzecz przegrać
Sztuką się podnieść i zacząć od zera
— Kali - tchnienie
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
icantbreathe
icantbreathe
Jednym słowem sczepiliśmy się się niewidzialną nicią dwuznacznego porozumienia, z którego nic nie wyniknie, ale które pomaga znosić wzajemną obecność.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
icantbreathe
5748 17be
Reposted fromskrzacik skrzacik viacolours colours

April 13 2017

icantbreathe
7548 f48a 500
Reposted fromPoranny Poranny vialeszekzukowski leszekzukowski
icantbreathe
0221 68c7
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatylkotobie tylkotobie
7478 91de 500
Reposted fromdeviate deviate viacontrolled controlled
icantbreathe
9561 d2d6 500
Reposted fromseverine severine vianoisetales noisetales
6211 387d
Reposted fromspierdalajcie spierdalajcie viabzdura bzdura
2337 e4ea
Reposted fromflowetryy flowetryy viabzdura bzdura

April 10 2017

icantbreathe
Pożegnanie z powitaniem w jednym spojrzeniu.
— Wisława Szymborska
Reposted fromIriss Iriss vialaters laters
icantbreathe
2148 9c51
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viacytaty cytaty
icantbreathe
Aleksander Żywiecki, Dniestr pod Mariampolem o zmierzchu | 2010, olej, płótno, 65 x 110 
icantbreathe
- Znasz takie dni, kiedy człowiek dostaje trzęsionki?
- To to samo, co chandra?
- Nie - odpowiedziała zwolna. - Chandrę ma się wtedy, jak człowiek tyje albo jak za długo pada deszcz. Jest się smutnym, nic więcej. Ale trzęsionka to coś okropnego. Boisz się i pocisz jak cholera, a nie wiesz, przed czym masz stracha. Tyle, że ma się stać coś złego, a nie wiesz, co. Miałeś takie uczucie?
— Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viacytaty cytaty
icantbreathe
3147 5053 500
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl